Yurdumuz, geçmişi gibi geleceği de büyük değişimler ve sürprizlerin yaşanacağı bir ülke. Atatürk’ün Türkiye’si dersem ne anlatmak istediğim netleşir sanıyorum. Kölelik ve emperyalizme karşı dünyada ilk başkaldırının yaşandığı Anadolu toprakları, bütün olanaksızlık ve geriliğine karşın özgür düşünce, bağımsız ulus; fikri hür, irfanı hür, ilmi hür yurttaş kavramını akılları aşan bir biçimde hayata geçirmiştir. Köleliğin, sömürünün en yaygın yaşandığı, Nazizmin ve Faşizmin egemen olduğu dünyada, Yahudi olmak ölmek, Zenci olmak yok sayılmak, yoksul olmak sömürülmekken, yoktan var olan ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Geleceğinde de dünyayı daha güzelden yana değiştirecek enerjiler ortaya çıkaracak, akıl aşacak gelişimlere beşiklik edilecektir. Çünkü; Türkiye Cumhuriyeti’nde:
Rum, Ermeni, Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü, Çingene, Arap, Fars, Yahudi, Arnavut, Giritli, Kıbrıslı, Rodoplu, Mısırlı ya da Muhacir, göçmen yani Romanya’dan, Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, Hırvatistan’dan, Makedonya’dan, Karadağ’dan, Bosna’dan, Sırbistan’dan, Türkistan’dan, Azerbaycan’dan, Kıpçakistan’dan, Çeçenistan’dan, Kırgızistan’dan diğer Kafkas ülkelerinden, AB’den, dünyanın dört bir yanından gelenlerimizle, bütün dinlerin, inanışların, inanmayanların hepsine, Mevlana’nın, Hacı Bektaş’ın ve bütün ulu kişilerin ilkelerini benimseyenlere, Anadolu’nun her bir noktasını eşit ve kardeşlik içinde yurt yapan, onları sinesinde ulus yapmayı başaran bir başka ülke veya ulus var mı? Herkesin parça parça olduğu dün ve günümüz dünyasında bir tek örnek gösterin, tek ve birlik bütünlük içinde kalabilen. Var mı? AB’nin göbeğinde İspanya, İtalya eriyor, Balkanlar, Kafkaslar paramparça.
İşte Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin akıl aşan yanı budur. Şimdi elimizden alınmak istenen de bu mucizedir. Silivri zindanında savunduğum bu mucizedir.

Bu mucizeyi hala dimdik ayakta tutan da Türkiye halkıdır. Her bir yurttaşımızı, halkları, ulusumuzu en içten duygularımla selamlıyorum, selam olsun Türkiye’ye!

Türkiye ağır bir saldırının karşısında direniyor. Lime lime edilmeye karşı direniyor. Türkiye’de milliyetçilik yurt sevgisi demektir. Türkiye’de halkçılık yurttaşlık bilincinin üzerinde yükselir. O yüzden ırkçılık yoktur, milliyetçilik halkçılıktır.

Bu yüzden Türkiye halkı yani ulusumuz gerici değildir. Geri bırakılmıştır. Bunda da dış sömürgenlerden daha çok iç sömürgenler etkili olmuştur.

Şimdi Anayasayı, hukuku gasp etmek için değiştirenler, halka yaranmak amaçlı yaptıkları göz boyama çabalarıyla kendilerini seçilmiş kral ilan etmeye hazırlanıyorlar. Çünkü halkı sevmek, ulustan yana olmak ile yaranmak apayrıdır. Halkı seven ona yalan söylemez. Anayasa değişikliğinde “EVET” çıkarıp, haklarında yapılacak yargılamalardan kurtulmaya çalışan AKP iktidarı, halka asla doğruları söylemiyor.

Ben ulusumun, halkımın dostuyum. Ondan bir parçayım. O yüzden eminim halkım bu “EVET” oyununu bozacak ve örgütlü cehalete, referandum oylamasında “HAYIR” diyerek gereken yanıtı verecektir. Buna inanıyorum çünkü kendi görüşümün halkımızın görüşü olduğuna eminim. Niye mi? Biz halkız da ondan. Halkın malı olmayan, bu halka inanmayan ama ona yaranarak “Malı götürenleri” artık iyi tanıyoruz. Onların bilmediği uygar olanın Türkiye halkı olduğu gerçeğidir. Medeniyetimiz en önce ulusumuzun halkın kültürüdür. Bugünkü insanımızı yaratan Cumhuriyetin bu yeni ahlakı yeni düşüncesi yeni düzendir. Yaratılan yeni insandır.

Ancak bugün dünkü meskenetin artıkları; yalan, iftira ve katakulli ile ulusu parçalamaya, halkı sahipsiz koymaya çalışıyorlar: Bu karşı devrimdir. Sivil diktatörlüktür. Bayağılık, cehaletle kol kola Türkiye Cumhuriyeti’ni dağıtmaya çalışıyor. Birbirine inançsız ve güvensiz bir toplum isteniyor.

Kendilerini halktan; sıradan yurttaştan üstün gören; efendi kul ilişkisini, inanç sömürüsünü örgütlü cehaletle buluşturan bir kısım liberal, aydın ve oligarşik bürokrasi ile siyasetin bezirganlarının bayağılığı, kokuşması aldı başını gidiyor. Kimse Türkiye halkını, ulusumuzu bu kokuşmanın bataklığında kaybolacak, yok olacak sanmasın. Ulusumuz aklı saflığı ve temizliğiyle çekildiği bataklıktan er geç kurtulacaktır. Bataklık kendini yaratanları yutacaktır. Nereden mi biliyorum? Türkiye’nin tarihinden. Arabesk şarkıların düştüğü bayağılığa hiçbir halk türküsü işte bu yüzden düşmemiştir. Çünkü bayağılık kendinden olmamak ya da kendini satmakla başlar. Kendinden olmayan ya da kendini satanlar son sekiz yılda gün gibi ortaya çıkmışlardır. Karanlığın üzerinde güneş gibi duran ise halkımızdır. Kadınlarımızdır. Türkiye’yi yurt yapan cefakâr kadınlarımız.

Değerli düşünürümüz Sabahattin Eyüboğlu,
“En çirkin yalan çocuğa ve halka söylenendir.” diyor. Çünkü ikisini de kandırmak kolaydır. Ama daima aldatmak mümkün değildir. Amacımız yüreği karartılan, canımız yurttaşlarımıza Atatürk aydınlığını ulaştırmak, karanlığı yok etmektir. Güneş kadınlarımızın bilincidir. Onlar bizi aydınlatacak. Yurttaşlarımız referandumda verecekleri oyun başlarına ne belalar açacağını, ne dertler öreceğini, ne oyunlar oynayacağını bilmemekteler. Çünkü iktidar korkusu gerçeklerin halka ulaşmasını engellemektedir. Halkın iktidar yaptığı partinin yaptıklarından haberdar olamadığı, iktidarı denetleyemediği, her gün yalanlarla kafasının karıştırıldığı bir dönemde, korkunun iktidar sopası olarak sıradan yurttaşları bile tahammülsüzce ezdiği bu süreçte, halkı tek sorumlu tutmak haksızlık olur. Sorumluluk siyasetçinin ve sistemin denetiminden yükümlü ve görevli olan kurumlarındır.

Ancak referandumda her ne şart altında olursa olsun Türkiye halkı kadınlarımızın öncülüğünde, sandıklarını ve oyunu oyuna çevirmek isteyen iç ve dış sömürgenlere güçlü bir ders verecektir. Bütünlüğü, birliği ve ulusal gücünü koruyacaktır. Yani vatan, namus ve ahde vefasına sahip çıkacaktır. Katakullicilere, mezarlık dilencilerine, yalancı ve aymazlara böyle Anayasa yapılmaz, hukuku öldürmene “HAYIR” diyorum, yanıtını verecektir.

Türkiye’yi kışkırtan sırça köşkünde oturup, meydanlarda fakir fukara edebiyatıyla oy isteyen adam, halkın merhametini, dinini, geleceğini, tarihini yalan ve cehaletiyle sömüren adam, işte odur Türkiye halkının düşmanı. Düşmanımız cehaletin korku kralıdır.

Kalabalıkları öç almaya dürtüklerken, arkadan oyunlar çeviren, vuracağı parsayı hesaplayıp sinsi sinsi kendini korumaya alan odur.

Aç gözünü hemşerim, AKP’ye oy veren değerli yurtseverim, o adamlar senin paranın, gücünün peşinde. Senden aldığı gücü seni sömürmek, yurdunu ve birliğini dağıtmak kendi zenginliğine zenginlik katmak için kullanıyor.
Senden gözüküyor ama sana düşman.

Uyan kardeşim uyan!

İç sömürgenler; emperyalistler, yurduna kasteden düşmanlar, teröristlerden daha tehlikeliler.

Uyan!

Kendine güven; senin kanını emip, semirenlere değil. Yarattığın Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamaya götürenlere değil.

Özgürlüğü, fikirleri işkence ile yok etmeye çalışan, korku ile halkı sindirmek için polis, adliye ve ordu içinde devlete ve halka karşı örgütlenen memleketi uçurumdan aşağı iten, bu kara yoz, yobaz, sömürgen, örgütlü cehalete karşı uyan.

UYAN ve artık YETER de!

“HAYIR” de.

Referandumda HAYIR diyerek çocuğunun yurdunun geleceğine sahip çık. Halkın ve halkın oyunun Türkiye Cumhuriyeti’ne olan Aşkını, bir kez daha görmeyen sağır ve çürümüş cahillere göster. Atatürk’ün aydınlığıyla yıka karanlığı.